Czy mając stronę internetową muszę zamieszczać informację o stosowaniu plików (cookies)?

Oczywiście, jeżeli strona korzysta z tych plików, wynika to z art. 173 ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
(więcej w dziale Ciasteczka a prawo)

Czy brak informacji jest w jakiś sposób karany?

Prezes UKE, w drodze decyzji, może nałożyć na podmiot nie stosujący się do obowiązujących przepisów nt. ciasteczek karę w wysokości do 3 % jego przychodu. ukaranego podmiotu, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Z ustawy wynika, że może to być nawet 500 tysięcy złotych. Niezależnie od kary pieniężnej dla podmiotu, którego własnością jest strona, Prezes UKE może nałożyć także karę na kierującego przedsiębiorstwem, w szczególności osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości do 300% jej miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Tak więc osoba odpowiedzialna za brak informacji nie będaca właścicielem strony, ale np. pracownikiem właściciela także może podlegać karze.
(więcej w dziale Ciasteczka a prawo)

Jak mogę zamieścić informację o plikach (cookies) na mojej stronie?

Jeżeli sam tego nie potrafisz skontaktuj się z specjalistami.
(więcej w dziale Jak to zrobić?)

Jak sprawdzić czy moja strona używa plików (cookies)?

Można to zrobić w niektórych przeglądarkach. Jeżeli tego nie potrafisz bezpłatnie zrobimy to za Ciebie, skontaktuj się z nami.
(więcej w dziale Jak to zrobić?)

Co to są ciasteczka (pliki cookies)?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez większość serwisów internetowych, które odwiedzamy. Zapisują się one na urządzeniu z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych np. komputerze, laptopie, telefonie, smartfonie i każdym innym urządzeniu umożliwiającym przeglądanie internetu posiadającym pamięć. Nazwa wywodzi się z języka angielskiego (cookie ? ciastko, cookies - ciasteczka).
(więcej w dziale Czym są ciasteczka (cookies)?)

Czy ciasteczka są potrzebne?

Praktyczne każdy działający w internecie serwis może prawidłowo działać tylko dzięki wykorzystaniu plików ciasteczek (cookies). Dotyczy to wszelkich wyszukiwarek, stron informacyjnych, portali newsowych, sklepów internetowych, oficjalnych stron instytucji i urzędów państwowych, firm, organizacji pożytku publicznego i wielu innych.
(więcej w dziale Czym są ciasteczka (cookies)?)

Czy ciasteczka są groźne dla mojego komputera?

Nie są, ponieważ nie zmieniają sposobu działania urządzeń (komputerów, laptopów itd.) i nie są dla nich w żaden sposób szkodliwe.
(więcej w dziale Czym są ciasteczka (cookies)?

Czy przez ciasteczka tracę swoją anonimowość?

Danych pozyskanych w ciasteczkach nie łączy się z danymi osobowymi uzyskanymi w innych okolicznościach np. w wyniku rejestracji w serwisie lub założenia e-maila. Tak więc pliki (cookies) nie mogą służyć do identyfikacji personalnej użytkownika.
(więcej w dziale Czym są ciasteczka (cookies)?